Skip to content

โรคเบาหวานส่งผลเสียต่อสุขภาพทางเพศ อาหารเสริม X6 Plus Hard Iron ช่วยได้

X6 Plus Hard Iron อาหารเสริมผู้ชาย เบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์และสุขภาพทางเพศของผู้ชาย เนื่องจากทําให้เลือดมีน้ําตาลสูง หลอดเลือดแข็งตัว การไหลเวียนโลหิตไม่ดี ส่งผลให้เกิดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

อาหารเสริม X6 Plus Hard Iron มีส่วนประกอบที่ช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวได้แก่

– ถั่งเช่า ช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศชายและปรับปรุงการไหลเวียนโลหิต

– L-Arginine เพิ่มการหลั่งไนตริกออกไซด์ ช่วยขยายหลอดเลือด

– Zinc Amino Acid Chelate ช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศชาย

– กระชายดํา ช่วยขยายหลอดเลือด กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต

– ว่านชักมดลูก มีสารอิคาริน ไดอะฟานิน ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ

ดังนั้น X6 Plus Hard Iron จึงเป็นอาหารเสริมที่ช่วยบรรเทาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศจากโรคเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาหารเสริมเพื่อความเป็นชาย X6 Plus Hard Iron ปลอดภัย กระบวนการผลิตอยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญ
มีมาตราฐาน อย. 

copyright ©2023-2024 All Right Reserved

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือส่งในรูปแบบใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด ๆ รวมถึงการทำสำเนา บันทึก หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเชิงกลอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เผยแพร่

error: Content is protected !!